Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

74,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 0,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 0,2

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

74,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

74,5

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 0,1

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

6,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

6,7

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere kleine mutaties. De grootste mutatie betreft de kosten inzake extra dienstverlening voor de communicatie over de COVID-19 pandemie. Dit heeft betrekking op de vraagbeantwoording door het contactcenter en op de website Rijksoverheid.nl. Deze kosten worden gedekt door ruimte elders op de begroting. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), communicatie Koninklijk Huis (CKH), zijn diverse meevallers opgetreden bij de materiële uitgaven van 30.000 euro.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere kleine mutaties. Binnen deze post worden middelen naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgeboekt voor de bijdrage aan archiefkosten en voor het programma «HRM Inkoop». Middels dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd in het inkoopstelsel. Daarnaast worden middelen naar de begroting van Financiën overgeboekt voor de Financial Trainees en wordt er een bedrag overgeboekt naar de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Rijksschoonmaakorganisatie.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van twee mutaties bij de Rijksvoorlichtingsdienst in het kader van de doorbelaste uitgaven van de Koning. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zal het budget in 2020 niet volledig worden uitgeput. Daarnaast vallen de overheadkosten bij de Rijksvoorlichtingsdienst lager uit dan geraamd.

Licence