Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

149,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,3

 

‒ 1,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

147,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

147,3

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 0,4

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

5,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

5,8

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft hoofdzakelijk een aantal kasschuiven. Zo is het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand Lange Voorhout met enkele maanden verschoven. Hierdoor zullen ook de uitgaven ten behoeve van de inrichting van dit pand niet dit jaar, maar in 2021 plaatsvinden. Daarnaast vinden door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) de uitgaven die hier mee gemoeid zijn niet plaats in 2020 maar in 2021. Ook is er in verband met COVID-19 er vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De bestelde productie vindt plaats in 2021.

Naast de kasschuiven zijn er middelen toegevoegd aan de begrotingen van de Kabinetten van de Gouverneurs voor wisselkoerseffecten.

Technische mutaties

Diversen

Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting opgenomen raming. Dit kan opgevangen worden doordat die vertraging van zaken ook zijn effect heeft op de uitgaven.

Daarnaast betreft het de jaarlijkse indexatie van de Nationale Ombudsman op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting opgenomen raming. Dit kan opgevangen worden doordat die vertraging van zaken ook zijn effect heeft op de uitgaven.

Daarnaast betreft het de jaarlijkse indexatie van de Nationale Ombudsman op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.

Licence