Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

506,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,9

 

0,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Derde tranche wederopbouwmiddelen

76,6

Desadering lening sxm

14

Diversen

7,9

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Liquiditeitslening aruba derde tranche

104,5

Liquiditeitslening curacao derde tranche

143

Liquiditeitslening sint maarten derde tranche

30,6

 

376,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

377,5

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

883,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

883,6

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

39,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desadering lening sxm

14

Diversen

2,8

 

16,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

16,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

56,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

56,4

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Investeringspakket tijdelijke werkorganisatie

Onderdeel van de overeenkomst tussen Curaçao en Nederland is de oprichting van het Caribisch orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) beschreven in de Rijkswet COHO. Er worden middelen toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties voor de kosten die samenhangen met voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke werkorganisatie richting de opstart van het COHO in 2021.

Technische mutaties

Derde tranche wederopbouwmiddelen

Dit betreft een overboeking van middelen voor de wederopbouw op Sint Maarten vanaf de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën naar de begroting van Koninkrijksrelaties. De middelen worden vervolgens overgeboekt naar het Trust Fund bij de Wereldbank.

Desaldering lening SXM

Sint Maarten heeft een eerder verleend overbruggingskrediet voor de luchthaven afgelost. Dit is toentertijd gefinancierd uit de wederopbouwmiddelen. Via een desaldering komen de middelen weer beschikbaar voor de wederopbouwinzet.

Diversen

De wisselkoerseffecten over de 1e en 2e tranche liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gecompenseerd uit generale middelen. Daarnaast worden de bijdragen van departementen voor Shared Service Organisatie Caribisch Nederland overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties. De uitgaven van Shared Service Organisatie CN worden gedesaldeerd, zodat de vrijgekomen middelen uit opbrengsten ingezet kunnen worden voor de bijbehorende kosten.  De afrekening van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam wordt ingezet om na-ijlende uitzendkosten van het team te bekostigen.

Liquiditeitslening Aruba derde tranche

In de Rijksminsterraad van 13 november 2020 is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Aruba, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december onder voorwaarden te verstrekken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Curacao derde tranche

In de Rijksminsterraad van 30 oktober 2020 en 13 november 2020 is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Curaçao, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december onder voorwaarden te verstrekken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Collega financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Sint Maarten derde tranche

Op 13 november jl. zijn gesprekken met Sint Maarten gestart over het aanbod zoals dat tijdens de Rijksministerraad van 10 juli jl. is gedaan voor een derde tranche liquiditeitssteun inclusief daaraan verbonden voorwaarden. In het geval dat deze gesprekken nog in 2020 leiden tot een akkoord met Sint Maarten over dit aanbod, is het gewenst de derde tranche liquiditeitssteun zo spoedig mogelijk aan Sint Maarten te kunnen overmaken. Zoals blijkt uit adviezen van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) is de liquiditeitspositie van Sint Maarten in 2020 inmiddels immers zeer kwetsbaar. Om bij een akkoord direct te kunnen overgaan tot het overmaken van deze middelen wordt daarom reeds € 30,6 gereserveerd hiervoor. Indien er wordt overgegaan tot verstrekking van een liquiditeitslening zullen dezelfde voorwaarden gelden als bij de eerste en tweede tranche liquiditeitslening. Mocht een akkoord met Sint Maarten dit jaar niet bereikt worden, dan zullen deze middelen vrijvallen.

Ontvangsten

Desaldering lening SXM

Sint Maarten heeft een eerder verleend overbruggingskrediet voor de luchthaven afgelost. Dit is toentertijd gefinancierd uit de wederopbouwmiddelen. Via een desaldering komen de middelen weer beschikbaar voor de wederopbouwinzet.

Diversen

De opbrengsten van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland worden gedesaldeerd, zodat deze middelen kunnen worden ingezet ter dekking van de bijbehorende kosten. De afrekening van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam wordt ingezet om na-ijlende uitzendkosten van het team te bekostigen.

Licence