Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Belasting- en premieontvangsten op kasbasis

Tabel 2.1 laat de raming van de belasting- en premieontvangsten van de Miljoenennota 2021 en de Najaarsnota 2020 zien op kasbasis, met op de laatste regels de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 2.1 Belasting- en premieontvangsten 2020 op kasbasis

(in miljoenen euro)

 

MN2021

NJN2020

Verschil

Indirecte belastingen

 

83.229

85.712

2.483

Omzetbelasting

 

51.154

52.414

1.260

Accijnzen

 

10.261

11.083

823

Motorrijtuigenbelasting

 

4.250

4.250

0

Belastingen op milieugrondslag

 

4.387

4.487

100

Invoerrechten

 

3.118

3.118

0

Overdrachtsbelasting

 

3.091

3.091

0

Assurantiebelasting

 

2.936

2.986

50

Verhuurderheffing

 

1.635

1.890

255

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

 

1.489

1.484

‒ 5

Bankbelasting

 

449

449

0

Belasting op zware motorrijtuigen

 

192

192

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

 

267

267

0

     

Directe belastingen

 

84.435

89.748

5.313

Inkomstenbelasting

 

3.664

6.008

2.343

Loonbelasting

 

57.566

57.450

‒ 115

Vennootschapsbelasting

 

16.987

19.791

2.805

Dividendbelasting

 

3.938

4.138

200

Schenk- en erfbelasting

 

2.035

2.035

0

Kansspelbelasting

 

245

325

80

     

Overige

 

280

280

0

     

Totaal belastingen

 

167.944

175.739

7.796

Aansluiting kas-EMU-basis

 

8.266

8.642

376

Totaal belastingen op EMU-basis

 

176.209

184.381

8.172

     

Premies volksverzekeringen

 

36.553

35.351

‒ 1.202

Aansluiting kas-EMU-basis

 

1.346

1.662

316

Premies volksverzekeringen op EMU-basis

 

37.899

37.013

‒ 886

     

Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

 

68.874

68.874

0

waarvan zorgpremies

 

42.636

42.636

0

     

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

 

282.982

290.269

7.286

Licence