Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die bij Najaarsnota 2020 zijn verwerkt voor het jaar 2020. Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Najaarsnota 2020. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

In tabel 3.1 zijn alle mutaties sinds de Miljoenennota 2021 weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Najaarsnota 2020 zijn zichtbaar in tabel 3.2. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 miljoen euro. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 3.2 weergegeven.

Tabel 3.1 Mutaties Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post (in miljoenen euro's)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangende begroting

 

Totaal

0

0

0

0

0

0

Hoofdstuk en artikel

 

Overige uitgaven

       

L107

L108

Laagcalorisch naar hoogcalorisch

Gasfonds Groningen

0

‒ 35

     

EZK, art. 13

Aanvullende Post (doorschuiven naar 2021)

Tabel 3.2 Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Najaarsnota 2020 (in miljoenen euro's)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Saldo

 

612

829

898

675

711

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

 

200

150

150

150

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie

  

24

24

24

24

 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

4

43

34

41

41

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

    

41

97

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

20

20

    

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

10

65

   

L108

Gasfonds Groningen

20

50

50

10

9

3

Licence