Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

85,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

0,1

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

85,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

85,2

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

7,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

0

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

7,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

7,5

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post Diversen bestaat uit een aantal mutaties, waarbij aanvullende middelen ter dekking van de kosten voor CAO Rijk worden door verdeeld aan diverse onderdelen. Het saldo van deze mutaties is vanwege de ondergrens niet zichtbaar.

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit een tweetal mutaties. Het betreft een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een bijdrage aan de realisatie van de kabinetsreactie op het USBO-rapport ‘Kwaliteit van mobiliteit, de werking van het ABD-stelsel’ en een overboeking vanuit de post Arbeidsvoorwaarden voor aanvullende middelen ter dekking van de kosten voor CAO Rijk.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit één mutatie. Er zijn middelen doorverdeeld naar het Kabinet van de Koning ter dekking van de kosten voor CAO Rijk. Dit betreft de technische mutatie die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangst leidt op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Licence