Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

49.835,80

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 38,8

 

‒ 38,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Overlopende verplichting lpo

‒ 29,2

Diversen

‒ 22,1

 

‒ 51,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

102

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller sf uitgaven nr

‒ 295

Tegenvaller sf uitgaven nr

85

 

‒ 108

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 198,1

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

49.637,70

Totaal Internationale samenwerking

108,1

Stand Najaarsnota 2021

49.745,70

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

1.569,90

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,5

 

‒ 2,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

18,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

40

 

58,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

55,7

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

1.625,50

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

1.625,50

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Overlopende verplichting lpo

Betreft een overlopende verplichting op de extra uitgekeerde incidentele loonruimte (0,16%). Dit wordt volgend jaar uitgekeerd aan de sector.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Meevaller sf uitgaven nr

De niet-relevante uitgaven voor rentedragende leningen en het collegegeldkrediet blijken in de realisatie lager dan geraamd, waardoor er een meevaller op de niet-relevante uitgaven voor de studiefinanciering ontstaat.

Tegenvaller sf uitgaven nr

In de realisatie blijkt o.a. dat minder prestatiebeurzen (basis en aanvullend) worden omgezet (in een lening of gift) dan geraamd, waardoor in totaal meer uitgaven aan prestatiebeurzen worden gedaan. Hierdoor ontstaat een tegenvaller op de niet-relevante uitgaven voor de studiefinanciering. Dit is grotendeels een tegenhanger van de bovenstaande meevaller in lagere niet-relevante uitgaven aan rentedragende leningen.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence