Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

11.911,90

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 7,5

 

‒ 7,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 20,2

 

‒ 20,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 27,7

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

11.884,20

Totaal Internationale samenwerking

248

Stand Najaarsnota 2021

12.132,20

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

176,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 15,4

 

‒ 15,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 15,4

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

161

Totaal Internationale samenwerking

1,4

Stand Najaarsnota 2021

162,4

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van diverse mutaties. Het betreft o.a. de budgetten voor Chroom 6 (0,7 miljoen euro) de taskforce vergunningen (3,7 miljoen euro), informatiehuishouding (0,4 miljoen euro) en werkgelegenheidsgelden (2 miljoen euro). Deze budgetten zijn in 2021 niet tot realisatie gekomen.  

Technische mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Het gaat o.a. om bijdrages aan het ministerie van Binnenlandse Zaken voor diverse bedrijfsuitvoeringsuitgaven, dataorganisatie, innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast vallen onder deze post de hogere uitgaven van de verschillende defensieonderdelen die zijn veroorzaakt door COVID (30,3 miljoen euro) en lagere uitgaven voor o.a. reizen gerelateerd aan missies en oefeningen die wegens COVID geen doorgang hebben kunnen vinden (13,5 miljoen euro). Verder betreft deze post de hogere uitgaven voor valuta als gevolg van verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau (4,9 miljoen euro). Deze middelen worden overgeboekt naar het DMF omdat daar de uitgaven plaatsvinden.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Het gaat o.a. om de lagere ontvangsten van de geneeskundige organisatie (3 miljoen euro) als gevolg van lagere zorgdeclaraties. Door COVID heeft de landmacht minder ondersteuning geleverd aan derden en daardoor minder ontvangsten ontvangen (3,6 miljoen euro). Ook is er onderrealisatie op de programmaontvangsten van het DMO (8 miljoen euro). Daarnaast zijn er lagere ontvangsten bij de luchtmacht en marine als gevolg van de reisbeperkingen door COVID (2 miljoen euro).

Licence