Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Regeerakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de Aanvullende Post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die bij Najaarsnota 2021 zijn verwerkt voor het jaar 2021. Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Najaarsnota 2021. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

In tabel 3.1 zijn alle mutaties sinds de Miljoenennota 2022 weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Najaarsnota 2021 zijn zichtbaar in tabel 3.2. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 miljoen euro. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 3.2 weergegeven.

Tabel 3.1 Mutaties Regeerakkoordmiddelen op de Aanvullende Post (in miljoenen euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangende begroting

 

Totaal

0

0

0

0

0

0

Hoofdstuk en artikel

 

Openbaar bestuur

       

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 47

     

OCW, art. 91

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 9

     

JenV, art. 92

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 16

     

Arbeidsvoorwaarden, art. 1

         
 

Overige uitgaven

       

L108

Gasfonds Groningen

‒ 34

     

BZK, art. 10

Tabel 3.2 Resterende RA-reserveringen op de Aanvullende Post bij Najaarsnota 2021 (in miljoenen euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Saldo

134

247

214

165

231

227

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

19

166

150

150

200

200

 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

4

11

9

15

31

27

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

40

     

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

20

55

   

L108

Gasfonds Groningen

72

50

    
Licence