Base description which applies to whole site

5 Budgettaire kerngegevens

Tabel 5.1 geeft een totaaloverzicht van de budgettaire kerngegevens bij Najaarsnota 2022. In tegenstelling tot de voorgaande paragrafen van deze Najaarsnota gaat het in onderstaande tabel niet om mutaties ten opzichte van de Miljoenennota 2023, maar om begrote standen voor het jaar 2022.

Tabel 5.1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2022

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

352,3

  

Reguliere netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

344,5

Rijksbegroting

161,6

Sociale zekerheid

88,7

Zorg

81,1

Investeringen

13,1

  

Steunmaatregelen corona relevant voor het EMU-saldo (uitgaven)

13,2

Overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo

3,3

  

Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

361,0

  

EMU-saldo centrale overheid

‒ 8,7

EMU-saldo decentrale overheden

‒ 1,0

  

EMU-saldo collectieve sector

‒ 9,7

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

‒ 1,0%

  

EMU-schuld collectieve sector

470,7

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

50,4%

  

Bruto binnenlands product (bbp)

933

Hoe deze standen zijn gewijzigd sinds de Miljoenennota 2023 wordt toegelicht in de voorgaande paragrafen van deze Najaarsnota. De inkomsten worden besproken in paragraaf 3 en de uitgaven onder de uitgavenplafonds in paragraaf 2.

Naast de plafondrelevante uitgaven zijn er ook uitgaven die niet onder het uitgavenplafond vallen, maar wel relevant zijn voor het EMU-saldo. Deze posten zijn opgenomen in tabel 5.1 onder «steunmaatregelen corona relevant voor het EMU-saldo» en «overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo». Voor een uitgebreid overzicht van de corona gerelateerde uitgaven en de mutaties sinds de Miljoenennota 2023 wordt verwezen naar bijlage 3.

Licence