Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

10.913,2

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

918,8

mutaties Miljoenennota 2023

356,7

  

Stand Miljoenennota 2023

12.188,7

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 36,6

Mee-en tegenvallers

‒ 4,7

Overboekingen met andere begrotingen

14,8

Corona

‒ 48,0

Desalderingen

1,4

  

Stand Najaarsnota 2022

12.152,2

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

45,0

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

7,1

mutaties Miljoenennota 2023

0,9

  

Stand Miljoenennota 2023

53,1

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

4,8

Coronaregelingen

3,4

Desalderingen

1,4

  

Stand Najaarsnota 2022

57,9

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota

De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen. Voor het Mobiliteitsfonds gaat dit globaal om de volgende bedragen in 2022: 75 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur en 300 miljoen euro voor de overheveling van infraprojecten uit het Nationaal Groeifonds. De middelen voor ontsluiting nieuwe woningen worden vanaf 2023 toegevoegd. Voor het Deltafonds gaat dit om 20 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur in 2022.

Mutaties t/m Miljoenennota 2023

De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen fietsparkeren, veiligheid Rijks N-wegen en Werken aan Uitvoering. Daarnaast is de raming van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) aangepast op basis van de laatste reizigersaantallen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Technische mutaties Najaarsnota

Mee- en tegenvallers

Diverse kleine mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van circa 5 miljoen euro.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit diverse overboekingen met andere begrotingen.

Corona

Voor diverse corona-regelingen is de raming naar beneden bijgesteld: de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV; 29 miljoen euro), Testen voor reizigers (15 miljoen euro) en vuurwerk (4,4 miljoen euro).

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Najaarsnota

Mee-en tegenvallers

Een kleine meevaller zorgt voor een positief saldo van 0,3 miljoen euro.

Corona

Op de BVOV is sprake van terugstortingen van te hoog vastgestelde bijdragen van circa 3 miljoen euro.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Licence