Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN
 

2022

Stand Miljoenennota 2022

865

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 865

Mutaties Miljoenennota 2023

0

  

Stand Miljoenennota 2023

0

  

Stand Najaarsnota 2022

0

  

Stand Najaarsnota 2022

0

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2022

Stand Miljoenennota 2022

0

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

0

Mutaties Miljoenennota 2023

0

  

Stand Miljoenennota 2023

0

  

Stand Najaarsnota 2022

0

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze mutaties betreffen aanpassingen voor het verwerken van de nieuwe begrotingsgrondslagen, het bijstellen van de raming op basis van de ontwikkelingen in prijzen en het overboeken van de prijsbijstellingstranche 2022 naar de departementen.

Mutaties t/m Miljoenennota 2023

Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.

Licence