Base description which applies to whole site

2.3 Oekraïne

Sinds Miljoenennota 2024 is per saldo 199 miljoen euro voor Oekraïne afgeraamd van de verschillende begrotingen. Dit wordt veroorzaakt door mutaties voor onder andere humanitaire steun en wederopbouw, militaire ondersteuning en zorg. De totale geraamde uitgaven in 2023 gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne komen uit op circa 5 miljard euro. Onder de tabel zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Zie voor een volledig overzicht bijlage 3 van deze Najaarsnota.

Tabel 2.3 Mutaties Oekraïne

In miljoenen euro

2023

Stand Miljoenennota 2024

5.196

Uitgaven Oekraïne

‒ 199

Stand Najaarsnota 2023

4.997

Humanitaire steun en wederopbouw

Op 6 oktober 2023 heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Kamer geïnformeerd over het derde steunpakket aan Oekraïne. Via dit pakket wordt onder andere 60 miljoen vrijgemaakt voor exportkredietverzekeringen waarmee betalingsrisico’s worden afgedekt van investeringen en transacties van Nederlandse bedrijven in Oekraïne. Daarnaast is er 30 miljoen bestemd voor het voorbereiden van Oekraïne op de winter via de aankoop van gas en de levering van onderdelen voor het elektriciteitsnetwerk.

Militaire ondersteuning

Er wordt voor 181 miljoen euro aan Oekraïnesteun verschoven van 2023 naar 2024, met name vanwege een krappe defensiemarkt. Daarnaast stijgen de ontvangsten met 97 miljoen euro door de samenwerking met Denemarken om steun te leveren aan Oekraïne. Denemarken draagt een deel van de financiële lasten hiervan. Deze ontwikkelingen resulteren in een 278 miljoen euro verlaging van de netto-uitgaven op de Defensiebegroting in 2023.

Zorg en ondersteuning

De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning ligt ook voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Op basis van een kostprijsonderzoek blijkt dat de extra zorgkosten van gemeenten ten behoeve van Oekraïense ontheemden 25,7 miljoen euro lager zijn dan eerder geraamd. Verder er een tegenvaller van 8,4 miljoen euro bij de zorguitgaven voor Oekraïners via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV).

Licence