Base description which applies to whole site

Visualisatie ombuigingslijst 2023 actualisatie december

De actualisatie van de ombuigingslijst 2023 bevat een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Dit overzicht van ombuigingen biedt technische ondersteuning voor politieke keuzes en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen. De maatregelen zijn onderverdeeld in paragrafen per beleidsterrein.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksfinancien.nl/ombuigingslijst-2023-actualisatie-december

Licence