Base description which applies to whole site

API Documentatie

Voor rijksfinancien.nl is een API beschikbaar die de begrotingstabellen als CSV of JSON beschikbaar stelt. Alle informatie op rijksfinancien.nl is her te gebruiken onder de CC-0 licentie.

Op dit moment worden er twee algemene API calls beschikbaar gesteld voor de begrotingstabellen. Onder “GET” staat de uitgebreide beschrijving van de calls. Met “Try it out” kunnen er parameters worden toegevoegd en vervolgens wordt de call met “Execute” uitgevoerd. Onder de "swagger" staat de technische documentatie. 

Bij de verdere doorontwikkeling van rijksfinancien.nl worden nieuwe datasets en calls toegevoegd. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een nieuwe API call via begrotingopinternet@minfin.nl.

Licence