Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Uitgifte vaste schuld - € 54.087.000
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Mutatie vlottende schuld - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Ontvangsten voortijdige beëindiging - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten vaste schuld - € 1.169.000
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten vlottende schuld - € 107.000