Deltafonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Investeren in waterveiligheid € 246.003
2 Investeren in zoetwatervoorziening € 4.000
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven € 0
6 Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII € 1.124.584