Navy tasks

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Apparaats ontvangsten € 19.951