Army tasks

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Taakuitvoering Landstrijdkrachten Taakuitvoering Landstrijdkrachten Apparaats ontvangsten € 20.523