Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten COVA - € 111.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten SDE+ - € 320.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Een doelmatige en duurzame energievoorziening Aardgasbaten - € 9.100.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten zoutwinning - € 1.761
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Een doelmatige en duurzame energievoorziening Diverse ontvangsten - € 2.650