Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Begrotingsreserves - € 26.593
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Visserij - € 4.993
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Agrarische innovatie - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Mestbeleid - € 7.209
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties (provisies) - € 1.800
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Diergezondheid en dierenwelzijn - € 500
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Voedselveiligheid en kwaliteit - € 430
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Kennisontwikkeling & innovatie - € 12.363
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Voedselzekerh en intern en Eur landbouwbeleid - € 259.170
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Agentschappen - € 0