Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Groen onderwijs van hoge kwaliteit Ontvangsten bekostiging onderwijs - € 30
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Groen onderwijs van hoge kwaliteit Ontvangsten overige onderwijssubsidies - € 45