Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en Regio Natuur en Regio Landinrichtingsrente - € 42.161
Natuur en Regio Natuur en Regio Verkoop gronden - € 45.000
Natuur en Regio Natuur en Regio Overige - € 8.515
Natuur en Regio Natuur en Regio Jachtakten - € 1.031