Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 33.748
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 500
5 Werkloosheid € 428.428
7 Kinderopvang € 1.408.866
10 Tegemoetkoming ouders € 237.589
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 1.000
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 3.573