Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - - - € 7.267