Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Koersverschillen OS - - - € 0
Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen - - - € 48.366
Ontvangsten OS - - - € 31.176