Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiele markten Financiele markten feeopbrengsten gar. banc. leningen - € 0
Financiele markten Financiele markten Ontvangsten IJsland - € 0
Financiele markten Financiele markten ontvangsten muntwezen - € 5.184
Financiele markten Financiele markten toename munten in circulatie - € 0
Financiele markten Financiele markten Overig - € 5.127