Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector NLFI - € 9.250
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Ontvangsten IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Renteontvangst SNS krediet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Premie-inkomsten counter indemnity - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garantiefee Propertize - € 7.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garantie overig - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.145.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Winstafdracht DNB - € 665.000