Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangsten Ontvangen rente en relevant hoofdsom ( R) € 199.619
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangsten Kortlopende vorderingen ( R) € 96.624
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangsten Terugontvangen hoofdsom (NR) € 573.468