Inzet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inzet Ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) - € 26.774
Inzet Ontvangsten Overige inzet - € 0