Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Apparaats ontvangsten - € 19.951