Een sterk innovatievermogen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Een sterk innovatievermogen Revenue Luchtvaartkredietregeling - € 5.777
Een sterk innovatievermogen Revenue Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP) - € 2.000
Een sterk innovatievermogen Revenue Rijksoctrooiwet - € 32.512
Een sterk innovatievermogen Revenue Innovatiekredieten - € 0
Een sterk innovatievermogen Revenue Seed - € 0
Een sterk innovatievermogen Revenue Fund of Funds - € 0
Een sterk innovatievermogen Revenue Ontvangsten ROM’s - € 0
Een sterk innovatievermogen Revenue Eurostars - € 3.572
Een sterk innovatievermogen Revenue Diverse receipts - € 1.588