Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten BMKB - € 29.000
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Begrotingsreserve BMKB - € 5.000
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Groeifaciliteit - € 8.000
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Garantie Ondernemingsfinan-ciering (GO) - € 13.000
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Begrotingsreserve GO - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Borgstelling Scheepsnieuwbouw - € 4.000
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Joint Strike Fighter - € 1.843
Een excellent ondernemingsklimaat Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 1.109