Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Natuur en Regio Revenue Landinrichtingsrente - € 42.161
Natuur en Regio Revenue Jachtakten - € 1.031
Natuur en Regio Revenue Verkoop gronden - € 50.000
Natuur en Regio Revenue Miscellaneous - € 7.765