Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 29.636
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 3.475
5 Werkloosheid € 392.840
7 Kinderopvang € 1.432.185
10 Tegemoetkoming ouders € 239.915
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 800
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 17.996