Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Volksgezondheid Volksgezondheid Bestuurlijke boetes Bestuurlijke boetes € 4.252
Volksgezondheid Volksgezondheid Overigen Overigen € 6.651