Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 126.245
13 Spoorwegen € 185.262
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 0
15 Hoofdvaarwegennet € 93.675
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 22.661
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 5.450.478