Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financierings-activiteiten publiek private sector Equity withdrawals Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels € 0
Financierings-activiteiten publiek private sector Equity withdrawals Equity withdrawals Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen € 1.232.625
Financierings-activiteiten publiek private sector Equity withdrawals Equity withdrawals Winstafdracht DNB € 69.000
Financierings-activiteiten publiek private sector Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan RWT NLFI € 9.250
Financierings-activiteiten publiek private sector Loans Loans Overbruggingskrediet SNS € 0
Financierings-activiteiten publiek private sector Loans Loans Renteontvangsten SNS krediet € 0
Financierings-activiteiten publiek private sector Loans Loans Overgenomen schuld Propertize € 0
Financierings-activiteiten publiek private sector Guarantee Garantie Premie-ontvangsten garantie Tennet € 4.800
Financierings-activiteiten publiek private sector Guarantee Garantie Premie-inkomsten garantie Propertize € 0
Financierings-activiteiten publiek private sector Guarantee Garantie Miscellaneous € 915
Financierings-activiteiten publiek private sector Contract Contract Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen € 0