International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Internationale Financiele Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Participation in international institutions Ontvangsten IFI's € 655
Internationale Financiele Betrekkingen Loans Lening Renteontvangsten lening Griekenland € 3.144