Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Revenue Revenue TS 17- (R) € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Revenue Revenue TS 18+ (R) € 75
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Revenue Revenue VO 18+ (R) € 2.991