Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing Equity withdrawals Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen - € 967.000
Public-private financing Equity withdrawals waarvan investeringsportefeuille DNB - € 0
Public-private financing Loans Overgenomen schuld Propertize - € 0
Public-private financing Guarantee Premie-inkomsten garantie Propertize - € 0
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Public-private financing Equity withdrawals waarvan SMP-Griekenland - € 27.000
Public-private financing Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NLFI - € 6.750
Public-private financing Guarantee Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 4.800
Public-private financing Contract Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 0
Public-private financing Equity withdrawals Afdrachten staatsloterij - € 0
Public-private financing Equity withdrawals waarvan Overig - € -21.000
Public-private financing Loans Lening SRH - € 0
Public-private financing Guarantee Miscellaneous - € 0