Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Premies ekv - € 91.250
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Onttrekking begrotingsreserve Seno-Gom - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schaderestituties ekv - € 189.172
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Premies investeringsverzekeringen - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schaderestituties Seno-Gom - € 0