Veiligheid en stabilitieit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Restituties contributies - € 1.000
Ontvangsten Ontvangsten Doorberekening Defensie diversen - € 227