Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Interest Rentebaten vaste schuld - € 0
Financing national debt Interest Rentebaten vlottende schuld - € 249.000
Financing national debt Interest Voortijdige beeindiging schuld - € 0
Financing national debt Interest Rentebaten derivaten lang - € 1.354.000
Financing national debt Interest Voortijdige beeindiging derivaten - € 0
Financing national debt Loans Uitgifte vaste schuld - € 22.575.000
Financing national debt Loans Mutatie vlottende schuld - € 0
Financing national debt Financing national debt Miscellaneous - € 0