Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiele markten Bekostiging Ontvangsten muntwezen - € 2.600
Financiele markten Bekostiging Toename munten in circulatie - € 0
Financiele markten Overig Overig - € 4.841