Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.064.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten staatsloterij - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking waarvan: Griekse inkomsten ANFA - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking waarvan: Griekse inkomsten SMP - € 14.250
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking waarvan overig - € 116.750
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 4.500
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Lening SRH - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Overig - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 0