Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Premies ekv - € 77.650
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Premies investeringsverzekeringen - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schaderestituties ekv - € 178.522
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Onttrekking begrotingsreserve Seno-Gom - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schaderestituties Seno-Gom - € 0