Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangen rente en relevant hoofdsom ( R) - € 91.550
Studiefinanciering Ontvangsten Kortlopende vorderingen ( R) - € 81.045
Studiefinanciering Ontvangsten Terugontvangen hoofdsom (NR) - € 720.629