Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 4.450
14 Wegen en verkeersveiligheid € 6.782
17 Luchtvaart € 1.365
22 Externe veiligheid en risico's € 250
97 Algemeen departement € 1.101
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 5.430