Overige uitgaven en ontvangsten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
18.09.01 Ontvangsten - - - € 0
18.09.02 Tolopgave - - - € 0